จัดอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced)ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced)ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์

​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events