ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับบริษัท ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับบริษัท  ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการเรียน อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  ร่วมกับบริษัท  ปตท.บริการธุรกิจค้าปลีก จำกัด

Enter your text here ...

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events