กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวให้โอวาทการจัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาระบบทวิภาคี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัตช์ภิมุก อภินันทร์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภาวัฒน์ กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "การศึกษาในรูปแบบทวิภาคี" ณ ห้องพรทิพย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events