นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการภาคพิเศษ เข้ารับการปฐมนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.วาสนา  สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวรการ  และ อ. กฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events