ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2)

ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2)

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม"(Energy 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปิโตรเลียม การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน และพัฒนาทักษะการคิด ให้มีจิตสำนึกรับผิดชอบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events