ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561

นักศึกษาร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ณ  ณ อาคารโบราณสถานพุทธสมาคมฉะเชิงเทรา

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events