นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี

นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี

นักศึกษาเข้าร่วมงานวันรพี เพื่อน้อมสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นแห่งแรกในปี 2440 บิดาแห่งกฎหมายไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ เป็น "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 

Location (Map)

สุขเกษม ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events