กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 

ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

Location (Map)

ทางหลวงยุทธศาสตร์ สัตหีบ - พนมสารคาม ตำบล วังเย็น อำเภอ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events