ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา"

ม.วาสนา สงวนทรัพย์ ม.ชลลดา คำศิริ ผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันฯเข้าร่วมการประชุมสัมมนา โครงการ "เสริมสร้างความรู้ด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอำ ลากูน  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

Location (Map)

24/24 Bangkao, ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ เพชรบุรี 76120 ไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events