ประชุม "การแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษาขนาดเล็ก"

ประชุม "การแก้ไขและพัฒนาวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษาขนาดเล็ก"

​คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำโดย ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ เข้าร่วมการประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก เรื่อง "การแก้ปัญหาและพัฒนาวิทยาลัยเอกชนอาชีวศึกษาขนาดเล็ก" พร้อมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อดังกล่าว ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events