ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น)

IMG_8146-1024x683

 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ /ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ MR.KEN KOGA ผู้อำนวยการโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น และ ดร.เชาว์ เต็มรักษ์ นายกสมาคมพัฒนาบุคลากร (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคาร สช. โดยมีผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนมัธยมยานากาวา ประเทศไทย และ สช. เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเอกชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ กับ เครือข่ายโรงเรียนยานากาวา ประเทศญี่ปุ่น

Location (Map)

319 ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events