ผู้แทนครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ Stem & Researchผ่านกระบวนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing) ของครูอาชีวศึกษา

ผู้แทนครูร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ Stem & Researchผ่านกระบวนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing) ของครูอาชีวศึกษา

ผู้แทนครู ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ Stem & Research ผ่านกระบวนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learing) ของครูอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ก้านทิพย์ ชาติวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี

Location (Map)

ถนน ศุขประยูร ตำบล หนองตำลึง อำเภอ พานทอง ชลบุรี 20160 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events