งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560

คณะผู้บริหาร และคณะครูสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนวัดดอนทอง(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

Location (Map)

ซอย หมู่บ้านดอนทองธานี ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events