นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก อบรมเพิ่มเติมความรู้หลักสูตรผู้ช่วยร้าน

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก อบรมเพิ่มเติมความรู้หลักสูตรผู้ช่วยร้าน

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก อบรมเพิ่มเติมความรู้ หลักสูตรผู้ช่วยร้าน และการจัดการความปลอดภัยอาหาร ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี

Location (Map)

ซอย ราชพฤกษ์ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events