คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์"

คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์"

คณะครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น "การทำดอกไม้จันทน์" ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

Location (Map)

ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล บางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events