จัดอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี

​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทเอ็กซ์เพลสซอฟแวร์กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

Location (Map)

ถนน สรรค์ประศาสน์ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events