นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

​นักศึกษาทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวส.2 เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านและสอบประมวลความรู้ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  จ.นนทบุรี

Location (Map)

ซอย ราชพฤกษ์ 1 ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 ประเทศไทย

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events