กิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

2

 คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Location (Map)

ศาลา กลาง จ้ ง หวัด ฉะเชิงเทรา

Related Posts

 

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events