ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์-มาเลเซีย โดยศึกษาวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณี เพื่อนำกลับมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย และกิจกรรมของสถาบันฯ ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

กิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑

1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่" ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธี โดยในพิธีมีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ และการละเล่นแบบไทยดั้งเดิม ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  

แสวงบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และจังหวัดสกลนคร

09
ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางไปสักการะพระธาตุบุญราศีสองคอน จังหวัดมุกดาหาร แสวงบุญยังวัดคาทอลิค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ประจำจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  

ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

01
ผู้แทนครูเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษาเอกชน เรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระหว่างวันทีึ่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราภิชาน ดร.ทนง พิทยะ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องป...
Continue reading

ซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดซ้อมใหญ่พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีวรการ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560

26
 นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3 และ ปวส.2 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและฉลองสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2561 ณ รีสอร์ทบ้านสวนหาดสวย จังหวัดระยอง  ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่

โครงการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว

0_25610310-090729_1
นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดโครงการทักษะวิชาชีพเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการเรียนรู้จริง และแสดงออกซึ่งศักยภาพของตนแก่ชุมชน และท้องถิ่น  ​ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม คลิ๊กที่นี่

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced)ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์

0_25610309-084359_1
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะครูสาขาคอมพิวเตอร์ เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel(Advanced) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเท...
Continue reading

งานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ

01
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ ร่วมกันจัดงานวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ณ ร้านอาหารเอกเขนก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน อบอุ่นอย่างเป็นกันเอง ข้อมูลรูปภาพฉบับเต็ม​ คลิ๊กที่นี่  

มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

001
คุณป้าประไพ วรศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสถาบันฯ และผู้อำนวยการพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มอบรถบัสเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน

จัดอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดอบรมให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 สาขาการบัญชี พร้อมด้วยคณะครูสาขาการบัญชี เข้ารับการอบรมโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี(Express Softwere) โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากบริษัทเอ็กซ์เพลสซอฟแวร์กรุ๊ป จำกัด ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีศร...
Continue reading

ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC

01
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์และผู้แทนครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็น โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อรองรับ EEC  ณ บ้านอยู่เป็นสุข(ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษาจัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน

01
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ ได้คัดเลือกนักศึกษา เข้าร่วมงานและรับทุนการศึกษา จัดโดยมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถาน ณ วิหารแปดเซียน 

พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

01
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ มาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ กลุ่มภาคกลาง ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 9 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย เกียรติบัตรเหรียญทอง จำนวน 27 คน เกียรติบัตรเหรียญเงิน จำนวน 13 คน และ...
Continue reading

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560

01
นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯ ให้เกียรติเป็นประธานในการปฐมนิเทศ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ร่วมงานตรุษจีน ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561

01
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานตรุษจีน ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 โดยมีท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี 

กิจกรรมทางวิชาการ จำหน่ายสินค้า ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี

01
​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมทางวิชาการ จำหน่ายสินค้า ในรายวิชาต้นทุน 2 และวิชาการวางแผนควบคุมโดยงบประมาณ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาการบัญชี  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียน และฝึกประสบการณ์จริงจากการทำงานร่วมกันในภาคปฏิบัติ

"100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย"

01
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผ้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา " 100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณะครูของสถาบันฯ ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเก...
Continue reading

กิจกรรมเร็วๆ นี้

Sorry, we currently have no events.
View All Events