Updated: 6 years ago by Webmaster
Taken at วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ฉะเชิงเทรา

Description
สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการจัดกิจกรรม "Sriworakarn On Stage 2017 ภายใต้แนวคิด ร่มโพธิ์แห่งสยาม" โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานจัดให้มีการแสดงต่างๆของนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงออกถึงความรู้...

Comments