20180217พิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ(เสกสุสาน)

Updated: 6 years ago by Webmaster
Taken at สุสานวัดเซนต์ปอนด์

Description
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาระลึกถึงบรรพบุรุษ (เสกสุสาน) ณ สุสานวัดเซนต์ปอนด์

Comments