สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำโดย คุณป้าประไพ วรศิลป์ ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ จัดสัมมนาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ...

Photos are being loaded.

  ผอ. พรวิจิตร วรศิลป์ ประธาน ปส.กช. จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดชลบุรี และ ประธาน ปส.กช. จังหวัดระยอง เป็นประธาน ร่วมเปิดโครงการพัฒนาคร ...

​คณะผู้บริหารและคณะครูวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้เข้าร่วมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนใหม่ และประชุมวิชาการนานาชาติ เวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2019 (Worlddidac As ...

Webmaster shared a photo. 5 years ago

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปั ...

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปั ...

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปั ...

Photos are being loaded.

​วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดอบรม "โครงการบริหารวิชาการเพื่อพัฒนาศัยกภาพ และเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน สู่การเป็น T ...

Webmaster shared 10 photos in the 20190913 อบรม NIDA album 5 years ago

Photos are being loaded.

 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวร ...

Photos are being loaded.

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ที ...

  นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ เข้าร่วมงานทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีไหว้สักการะบูชาเทพยดาฟ้าดิน(ที ...

Photos are being loaded.

 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ /ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นสักขี ...

 นางสาวพรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ /ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมเป็นสักขี ...

​ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท ...