20180218"100ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย"

Updated: 6 years ago by Webmaster
Taken at โรงเรียนเซนต์หลุยส์

Description
ผู้อำนวยการพรวิจิตรวรศิลป์ ผ้รับใบอนุญาตสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา " 100 ปี การศึกษาเอกชนร่วมพัฒนาการศึกษาไทย" ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา...

Comments