20190518กิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Description
คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งสมาธิ วิสาขะพุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ปี 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Comments