20190517 รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน

Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Description
ชมรมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2562 โดยท่านชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ณ ห้องไพรินทร์ โรงแรมแกรนด์ รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

Comments