Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at วัดแหลมใต้

Description
คุณกฤษณ์ ทิวาวรรณวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา โรงเรียนศรีวรการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ นำเทียนจำนำพรรษา และพุ่มปัจจัย ไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดแหลมใต้

Comments