20190726พิธีราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

Description
ผอ.พรวิจิตร วรศิลป์ ผู้รับใบอนุญาตสถาบันฯและคณะผู้บริหาร คณะครู นักศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Comments