Updated: 5 years ago by Webmaster
Taken at วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ

Description
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริหารสถาบันการศึกษาในเครือศรีวรการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

Comments